Interiør styling

Leverandør

Er du leverandør av produkter og tjenester rettet mot blant annet hytte- og huseiere? På våre hus- og hyttemesser søker vi samarbeid med alt fra strømleverandører, intreiørarkitekter, interiørbutikker, hageartikler,  bilforhandlere, hjemmekino osv. Ved å stille ut produkter på våre messer vil du oppnå eksponering av dine produkter mot personer som har interesse for blant annet hus, hytte og hage – og alt som hører med dette.

Vi har allerede avtaler med aktører innen smarthus, interiør, hageutstyr og annet hus- og hytterelevant. Ta kontakt med oss om du vil vite mer om våre samarbeidsmuligheter på våre hus- eller hyttemesser.