Et nytt og spennende konsept for boligmesser!

Hva gjør vi?

Gjennom samarbeid med kommuner, tomteutviklere, hus- og hytteprodusenter utvikler vi messeområder hvor innflytningsklare boliger står ferdig innredet og med opparbeidede hager og infrastruktur. På denne måten får tomteutviklere vise frem området sitt, husprodusenter vise frem husmodellene sine og andre leverandører får vist frem sine produkter og tjenester. Det vil også være aktiviteter for store og små.

I tillegg til at messeområdet er en god arena for å vise frem tomteområder, husmodeller og produkter er alle boligene innflytningsklare når messen er over. På denne måten er våre boligmesser bærekraftige både med tanke på miljø og økonomi for våre hus- og hytteleverandører.

null

Hus-/hytteprodusent

Vårt messekonsept er spesielt gunstig for hus- og hytteleverandører. Les mer her.

null

Leverandør

Selger eller forhandler du produkter som kan være relevante å vise frem på en boligmesse?